Lawrlwytho Ap Brocera Angel Ar gyfer Android [2022]

Ydych chi eisiau buddsoddi'ch arian mewn masnachu stoc, ond does gennych chi ddim cynghorydd ariannol? Os oes, yna rydym yma gyda'r cais anhygoel hwn ar eich cyfer, a elwir yn Angel Broking App. Dyma'r cymhwysiad Android diweddaraf, sy'n darparu holl wasanaethau Stockbroker a'r holl wybodaeth fanwl am y farchnad stoc. Os ydych chi am gael y nodweddion anhygoel hyn, yna gosodwch yr app hon ar eich Android Smartphone neu Tablet.

Fel y gwyddoch, mae yna wahanol gwmnïau ledled y byd ac ym mhob gwlad. Mae gan gwmnïau gyfranddalwyr gwahanol, sy'n buddsoddi yn y cwmni i wneud iddo dyfu. Ond ar ryw adeg, maen nhw fel arfer eisiau gwerthu rhai o'u cyfranddaliadau am ryw bris.

Mae'r farchnad cyfranddaliadau yn un o'r lleoedd gorau, lle mae prynu a gwerthu cyfranddaliadau. Mae'r holl gwmnïau'n darparu eu cyfranddaliadau, nad oes ganddynt gyfradd sefydlog. Gyda thwf a chwymp cwmnïau, effeithiwyd ar y gyfradd cyfranddaliadau hefyd. Bydd y gyfran i lawr ac yn uchel ar wahanol bwyntiau.

Felly, mae'r bobl fel arfer yn prynu, pan fydd y cyfranddaliadau'n isel ac yn gwerthu'n uchel. Mae hefyd yn ffordd wych o wneud arian. Felly, rydym yma gyda'r cymhwysiad anhygoel hwn, lle gallwch chi gael y manylion a'r gwasanaethau gorau yn hawdd. Rydyn ni'n mynd i rannu holl nodweddion yr app hon, gyda chi. Felly, arhoswch gyda ni am ychydig ac archwiliwch bopeth amdano.

Trosolwg o App Broking Angel

Mae'n gymhwysiad terfynol Android, sy'n darparu holl wasanaethau brocer stoc a hefyd yn darparu gwybodaeth fanwl am fasnachu stoc. Mae'n cynnig ffrydio byw o brisiau stoc a llawer o nodweddion eraill, y gall defnyddwyr gael mwy trwyddynt. Mae'n blatfform rhad ac am ddim, y gall defnyddwyr ei gyrchu a chael y budd ohono.

O'r blaen, rydyn ni'n gwybod popeth am y cais hwn, mae yna rai cyfyngiadau yn y fersiwn gyfredol hon. Mae'r cais hwn ar gael ar hyn o bryd yn India yn unig, sy'n golygu na all dinasyddion gwledydd eraill gael mynediad i'r gwasanaethau sydd ar gael. Os nad ydych yn India, yna peidiwch â gwastraffu eich amser ar app hwn, gallwch ddod o hyd i apps eraill ar y wefan hon.

Felly, os ydych chi yn India, yna lawrlwythwch y cais hwn. Dim ond pymtheg munud sydd ei angen arnoch i gofrestru'ch cyfrif a dechrau prynu. Mae Angel Broking Apk yn darparu ffrydio cyfranddaliadau pob cwmni yn fyw, lle gallwch chi wybod popeth am y graddfeydd diweddaraf o gwmnïau.

Os ydych chi'n cael problem gyda phrynu ac eisiau unrhyw gyngor, yna mae'n darparu cynghorydd personol. Gallwch gysylltu â'ch cynghorydd personol unrhyw bryd a chael yr holl wybodaeth. Bydd y cynghorydd yn rhoi datganiadau curo mynegrif i chi a llawer mwy.

Mae'r defnyddiwr fel arfer yn canfod anawsterau mewn dulliau talu, ond gyda hyn Ap Ennill, nid oes angen i chi boeni amdano. Mae'n darparu taliad ar-lein i ddefnyddwyr o ddeugain o wahanol fanciau ledled India, a thrwy hynny gallant wneud y broses dalu yn bosibl yn hawdd.

Os hoffech wybod am fanylion eich cronfa, yna mae'n rhoi'r holl grynodebau o'ch daliadau i chi. Mae hyd yn oed yn darparu adroddiadau a gwybodaeth am daliadau i'r defnyddwyr gael mwy o fanylion. Mae siart y stoc hefyd ar gael, sef un o'r ffyrdd gorau o ddod o hyd i'ch cyfranddaliadau ac eraill.

Mae yna dunelli o nodweddion anhygoel ar gael yn y cymhwysiad hwn, y gall defnyddwyr gael mynediad at y gwasanaethau gorau. Felly, lawrlwythwch Angel Broking For dyfeisiau Android a chyrchwch yr holl wybodaeth sydd ar gael. Mae'n darparu gwasanaethau gofal cwsmer, y gallwch gael mynediad atynt ar gyfer unrhyw ymholiadau.

Manylion app

EnwBrocer Angel
Maint47.77 MB
fersiwnv46.0.5
Enw'r Pecyncom.msf.angelmobile
DatblygwrAngel Broking Ltd.
categoriapps/Cyllid
PrisAm ddim
Angen Cefnogaeth Lleiaf4.4 ac Uchod

Nodweddion Allweddol yr Ap

 • Am ddim i'w Lawrlwytho
 • Am ddim i'w Ddefnyddio
 • Y Ffordd Orau i Brynu a Gwerthu Cyfranddaliadau
 • Gwasanaethau Masnachu Stoc Cyflym a Llyfn
 • Dim Broceriaeth
 • Buddsoddiadau Diogel a Diogel
 • Cynghorydd Terfynol
 • Dulliau Talu Lluosog
 • Siart Stoc
 • Mynediad i Wasanaethau Marchnad Fyd-eang
 • Mae'r rhyngwyneb yn hawdd ei ddefnyddio
 • Mynediad o unrhyw le
 • Dim Taliadau Cudd
 • Mae llawer mwy

Cipluniau o App

Rhai apiau cymharol i chi.

Ap AePDS

AMPLOP Merah 

Sut i Lawrlwytho'r ffeil Apk?

Mae ar gael ar Google Play Store, ond nid oes angen i chi wastraffu eich amser yn ymweld â sawl platfform. Rydyn ni'n mynd i rannu'r broses lawrlwytho gyflymaf. 'Ch jyst angen i chi ddod o hyd i'r botwm lawrlwytho ar y dudalen hon a tapio arno. Bydd y lawrlwythiad yn cychwyn yn awtomatig mewn ychydig eiliadau.

Casgliad

App Broking Angel yw'r platfform gorau i chi ddod o hyd i'r holl wybodaeth fanwl am y farchnad stoc a hefyd gael mynediad i'r gwasanaethau. Felly, lawrlwythwch y cais hwn a chael yr holl wybodaeth amdano. Am fwy o apiau anhygoel, daliwch i ymweld â'n Gwefan.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment