Dadlwythiad Apk Isharefans Ar gyfer Android [Ennill Arian 2022]

Ydych chi'n cael problemau ariannol ac yn chwilio am swydd? Os oes, yna rydym yma gyda llwyfan i chi, a elwir yn Isharefans Apk. Dyma'r cymhwysiad Android diweddaraf, lle gall defnyddwyr ennill swm enfawr o arian yn hawdd. Mae'n darparu rhai tasgau, y mae'n rhaid i ddefnyddwyr eu cwblhau, ac yn gyfnewid am hyn, byddant yn cael arian go iawn.

Felly, rydych chi'n gwybod bod problemau swyddi ledled y byd ac mae'n cynyddu oherwydd y sefyllfa bandemig. Mae miliynau o bobl yn colli eu swyddi a chaewyd gwahanol ddiwydiannau, sy'n digwydd ledled y byd ac mae angen adnoddau newydd ar bobl, y gallant gynhyrchu arian drwyddynt.

Felly, cynigiodd gwahanol swyddogion y llywodraeth wahanol wasanaethau i'r dinasyddion, y gallant gael eu hwyluso trwyddynt, ond nid oes unrhyw lywodraethau, sy'n mynd i ddarparu gwasanaethau oes. Felly mae'n rhaid i bobl wneud trefniadau ar eu cyfer, a dyna'r peth anoddaf i'w wneud.

 Felly, rydyn ni yma gyda'r platfform syml ond gorau hwn i chi i gyd. Gallwch chi ennill arian yn hawdd, y gallwch chi ei wario yn eich bywyd a chynnal eich ffordd o fyw. Mae yna lawer o nodweddion anhygoel ar gael yn yr app hon, y gall defnyddwyr eu hwyluso'n hawdd. Felly, rydyn ni'n mynd i rannu popeth amdano, dim ond aros gyda ni a'i fwynhau.

Trosolwg o Isharefans Apk

Mae'n gymhwysiad ennill Android, sy'n cynnig y platfform gorau i ennill arian cyflym a hawdd. Mae'n cynnig gwahanol dasgau i'r defnyddwyr, y mae'n rhaid iddynt eu cwblhau a chael rhywfaint o arian bob dydd. Holl nodweddion sydd ar gael o app hwn, peidiwch â chynnig unrhyw mynediad taledig. Felly, mae croeso i chi ddefnyddio'r app hwn.

Y prif gwestiwn, y mae ymwelwyr fel arfer yn ei feddwl am y tasgau? Os yw'r un cwestiwn yn codi yn eich meddwl, yna does dim angen mynd i banig, mae'r tasgau'n syml ac yn gyfreithiol. Mae'r holl dasgau sydd ar gael fel arfer yn gysylltiedig â llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, y gallwch chi eu cwblhau'n hawdd mewn ychydig funudau.

 Rydych chi'n gwybod bod yna rai llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd, sydd â mwy na biliwn o ddefnyddwyr gweithredol. Os ydym yn siarad am gyfryngau cymdeithasol, y peth cyntaf yn eich meddwl fydd Facebook? os ydych chi'n meddwl yr un peth, yna rydych chi'n iawn. mae isharefans App hefyd yn cynnig tasgau, sy'n gysylltiedig â Facebook.

Roedd llwyfannau eraill hefyd ar gael, y gellir neilltuo'ch tasg ohonynt. Felly, rydyn ni'n mynd i rannu'r holl lwyfannau gyda chi i gyd yn y rhestr isod, sydd ar gael yn Rwy'n rhannu cefnogwyr Apk. Rydym i gyd yn gwybod y gallwch chi wneud unrhyw dasg yn hawdd o'r holl lwyfannau hyn sydd ar gael.

 • TikTok
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Bydd eich holl dasgau'n gysylltiedig â'r pedwar platfform hyn a gallwch chi ddyfalu'n hawdd, pa fathau o dasgau y mae'n rhaid i chi eu cyflawni arnyn nhw. Os ydych chi erioed wedi defnyddio unrhyw ran ohono, yna bydd yn llawer haws i chi gwblhau unrhyw dasg.

Yn y cychwynnol, dim ond tair tasg y dydd y byddwch chi'n eu cael, y mae'n rhaid i chi eu cwblhau. Ydych chi eisiau gwybod am y swm y gallwch chi ei ennill am gwblhau tair tasg yn unig? Os ydych chi eisiau gwneud hynny, gwyddoch y gallwch chi ennill $ 21.64 y dydd yn hawdd. Mae'n swm gweddol ar gyfer tair tasg syml yn unig, ynte?

Os na, ac rydych chi am gyflawni mwy o dasgau, yna mae'n rhaid i chi uwchraddio'ch cyfrif. Mae'n rhaid i chi dalu rhywfaint o arian i'r swyddogion amdano. Mae yna dunelli o nodweddion newydd a nodweddion eraill, y gallwch chi eu cyrchu'n hawdd a chael eich ennill. Felly, isharefans lawrlwytho ar gyfer eich dyfais Android a'i fwynhau.

I gael mynediad at yr holl nodweddion sydd ar gael, mae angen i chi gofrestru'ch cyfrif gyda hwn Ap Ennill. Mae'n cynnig proses gofrestru syml, y gallwch ei chwblhau, trwy ddarparu'ch gwybodaeth gywir. Mae rhif ffôn symudol yn ffactor pwysig ym mhroses gofrestr cefnogwyr ishare.

Manylion app

EnwIsharefans
Maint3.36
fersiwnv0.1.83
Enw'r Pecyneu.eyu583
DatblygwrEYU
categoriapp/cymdeithasol
PrisAm ddim
Angen Cefnogaeth Lleiaf4.3 ac Uchod

Nodweddion Allweddol yr Ap

 • Am ddim i'w Lawrlwytho
 • Am ddim i'w Ddefnyddio
 • Cais Ennill Gorau
 • Tasgau Syml a Hawdd
 • Swm Uchel Gwobrwyon
 • Gwasanaethau Trafodion Hawdd
 • Cefnogi Ieithoedd Lluosog
 • Mae'r rhyngwyneb yn hawdd ei ddefnyddio
 • Dim Hysbysebion
 • Mae llawer mwy

Cipluniau o App

Mwy o apiau tebyg i chi.

Gwobrwyo FF Apk

Mysure11 Apk

Sut i Lawrlwytho'r ffeil Apk?

Os ydych chi am lawrlwytho'r ffeil Apk, yna does dim angen gwastraffu'ch amser yn ymweld â llwyfannau eraill. Rydyn ni'n mynd i rannu'r ffordd gyflymaf a hawsaf o lawrlwytho'r app hon. Felly, dewch o hyd i'r botwm lawrlwytho ar y dudalen hon a gwneud un tap arni, bydd y lawrlwythiad yn cychwyn yn awtomatig.

Casgliad   

Mae Isharefans Apk yn cynnig y gwasanaethau gorau i bawb sy'n ddi-waith ennill rhywbeth o'u hamser rhydd. Felly, defnyddiwch eich amser rhydd a gwnewch ychydig o arian caled. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr ap hwn, yna mae croeso i chi gysylltu â ni, trwy'r adran sylwadau isod.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment