Lawrlwytho Ap MP Kisan ar gyfer Android [Diweddariad Newydd 2023]

Ydych chi am wneud hunan-ddatganiad o'ch tir amaethyddol o Madhya Pradesh? Os oes, yna mae'n rhaid i chi gael Ap AS Kisan ar eich dyfais Android. Mae'n gymhwysiad Android, sy'n cynnig y nodweddion a'r gwasanaethau gorau i ffermwyr ar MP gael yr holl gynnwys llawn gwybodaeth a mynediad hawdd at wasanaethau.

Ffermio yw un o'r prif ffynonellau incwm yn India, sydd â nifer fawr o dir amaethyddol. Felly, mae'r llywodraeth eisiau darparu profiad gwell i'r defnyddwyr gael mynediad at y gwasanaethau canlynol. Felly, mae'r cais hwn yn cael ei ddatblygu gan y swyddogion i ddarparu gwell gwasanaethau i ffermwyr.

Beth yw ap MP Kisan?

Mae MP Kisan App yn gymhwysiad cymdeithasol Android, sy'n darparu'r platfform gorau i ffermwyr Madhya Pradesh i wneud hunan-ddatganiad a hefyd i gael mynediad at nodweddion eraill. Bydd gan ddefnyddwyr broses syml a hawdd, heb ymweld ag unrhyw swyddfeydd na gwastraffu amser a chael mynediad at y nodweddion ffermio gorau.

Mae'n anodd i unrhyw ffermwr yn India wneud ffermio cynhyrchiol ar ei ben ei hun. Mae yna anawsterau gwahanol, y mae'n rhaid iddynt ymladd yn eu herbyn i gyrraedd unrhyw allbwn. Felly, mae'r llywodraeth eisiau darparu datrysiad gwell i'r bobl gynyddu cynhyrchiant a chael mwy o incwm.

Mae yna wahanol broblemau, sydd fel arfer yn cael tir yn swyddogol ar y map. Mae'n rhaid i bobl gofrestru eu tir yn nogfennau'r llywodraeth ac mae'r broses yn anodd i'r defnyddwyr. Felly, gyda app hwn, nid oes angen i chi boeni am unrhyw un ohono. Gallwch chi gyrchu rhai o'r prosesau anodd yn hawdd gyda'r App Madhya Pradesh Kisan hwn. Mae ap Kisan yn cael ei ddatblygu gan y llywodraeth.

Os ydych chi am gael eich rhif Khasra neu'r marc ar y map, yna gallwch chi ei gael gan MP Kisan Apk. Mae'n cynnig ichi gwblhau'r holl brosesau yn hawdd gyda'r app fersiwn Android hwn. Gallwch gael rhif Khasra eich tir a bydd yn weladwy ar y map sydd ar gael i'r defnyddwyr.

Bydd y llywodraeth yn eich arwain ynghylch eich cnydau hau, y dylech eu tyfu i gael mwy o elw o'ch tir. Felly, bydd y swyddogion yn rhoi hunan-ardystio cnydau i chi wedi'u hau, a thrwy hynny gallwch chi fframio'ch cae yn hawdd a chael mwy o incwm ohono. Mae'n hawdd defnyddio'r ap perchennog tir i gysylltu â llywodraeth madhya pradesh.

Mae yna bobl broffesiynol yn yr adran swyddogol ar gael i'r bobl eu tywys mewn unrhyw sefyllfa. Felly, os ydych chi'n cael problem gyda'ch ffermio, yna gallwch chi gysylltu â nhw'n hawdd gyda'r cais hwn a chael rhai canllawiau proffesiynol.

Byddwch hefyd yn cael cyngor ar unrhyw broblemau byd natur sydd ar ddod ar gyfer ffermio. Mae cynghorwyr proffesiynol ar gael 24/7 i ddatrys eich holl broblemau, fel E Gopala Apt. Felly, gallwch chi ddatrys eich holl broblemau yn hawdd a gwella'ch sgiliau ffermio.

Dim ond un broblem sy'n eich wynebu yn y cais hwn. Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus gyda'r broses hunanddatgan. Unwaith y bydd y broses wedi'i chwblhau, yna ni allwch olygu'r tiroedd. Mae yna broses hir, y mae'n rhaid ichi fynd drwyddi i'w golygu.

Felly, rydym yn argymell na ddylech wneud unrhyw gamgymeriadau yn y broses ac osgoi cael problemau hir. Mae yna dunelli o nodweddion anhygoel ar gael yn MP Kisan For Android, lle gallwch chi wella'ch sgiliau ffermio yn hawdd a gwneud canlyniadau mwy cynhyrchiol.  

Manylion app

EnwAS Kisan
Maint23.52MB
fersiwnv2.4.2
Enw'r Pecynyn.gov.mapit.kisanapp
DatblygwrMAP-IT, Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg Govt o AS
PrisAm ddim
categoriapps/cymdeithasol
Angen Cefnogaeth Lleiaf5.1 ac Uchod

Cipluniau o App

Sut i Lawrlwytho'r ffeil Apk?

Mae ar gael ar Google Play, ond nid oes angen i chi wastraffu eich amser yn ymweld â sawl platfform. Rydyn ni'n mynd i rannu dolen ddiogel a gweithredol i'r app hon gyda chi i gyd. 'Ch jyst angen i chi ddod o hyd i'r botwm lawrlwytho ar y dudalen hon a gwneud tap arno. Bydd y lawrlwythiad yn cychwyn yn awtomatig mewn ychydig eiliadau.

Prif Nodweddion yr Ap

 • Am ddim i'w Lawrlwytho a'i Ddefnyddio
 • Angen Cofrestru
 • Hunan-Ddatganiad Tir
 • Cael Khasra Ardystiedig
 • Cnydau'n Cael eu Tyfu'n Hawdd a'u Cyflwyno Gwybodaeth
 • Cofnodion Dros Dro ar Gael
 • Cais Dirfeddianwyr
 • Ardystiad Cnydau Heuwyd A Hunan Ardystiad o Heu
 • Ap a Ddarperir gan Govt Technoleg
 • Cael Technoleg Govt O AS
 • Fersiwn Diweddaraf Ar Gyfer Madhya Pardesh Kisan
 • Cynghorion Proffesiynol gan y Llywodraeth
 • Mae'r rhyngwyneb yn hawdd ei ddefnyddio
 • Cefnogwch Iaith Hindi yn Unig
 • Llawer Mwy

Cwestiynau Cyffredin

Sut i Gael Cyngor Proffesiynol Ar Ffermio Ar Symudol?

Gydag Ap MP Kisan mynnwch gyngor proffesiynol ar ddyfeisiau Android.

A yw MP Kisan App Apk wedi Darparu Khasra Ardystiedig?

Ydy, mae'r cais yn darparu copi ardystiedig swyddogol o khasra khatoni a map.

A all Defnyddwyr Gyflwyno Hunan Ddatganiad A Chofnodion Tir?

Oes, gellir darparu dyddiadau a grybwyllwyd i gael gwybodaeth broffesiynol.

Geiriau terfynol

Os ydych chi am gael yr holl nodweddion a gwasanaethau gorau i ffermwyr gan Madhya Pradesh, yna mynnwch yr app hon ac archwiliwch y cyfan. Lawrlwythwch Ap MP Kisan ar gyfer eich dyfais Android ac archwiliwch yr holl wasanaethau sydd ar gael am ddim gyda'r app hwn.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment