U Tangan Apk Download Ar gyfer Android [Benthyca Am Ddim 2022]

Arian yw'r unig beth, sy'n parhau i gynnal ffordd o fyw unrhyw berson. Ond gydag ychydig o broblem arian yn effeithio ar lawer. Felly, rydym yma gyda'r cais, sy'n mynd i ddatrys yr holl broblemau sy'n ymwneud ag arian. Fe'i gelwir yn U Tangan, sy'n gymhwysiad Android sy'n darparu benthyciadau arian ar unwaith i ddefnyddwyr ar y gyfradd llog isaf.

Mae angen i wahanol ffactorau dreulio bywyd heb unrhyw broblemau, sy'n cynnwys ffrindiau, teulu, a'r arian pwysicaf. Gallwch chi ddelio ag unrhyw broblem yn hawdd os oes gennych chi arian yn eich poced. Nid yw'n ymwneud â lle neu leoliad penodol. Gallwch chi fynd yn hawdd trwy unrhyw broblem galed yn eich bywyd ag ef.

Ond ar hyn o bryd, mae sefyllfa economaidd y byd ar waethygu, a hynny oherwydd y sefyllfa bandemig. Mae yna bobl ledled y byd, a gollodd eu swyddi, cwmnïau ar gau a phroblemau eraill. Y bobl yr effeithir arnynt fwyaf yw'r gweithwyr, sy'n colli eu hunig ffynhonnell incwm.

Felly, rydym yma gyda ffordd i bob un o’r bobl hynny, y gallant adennill y pŵer iddi wneud rhywbeth newydd. Rydyn ni yma gyda'r platfform, lle gallwch chi gael rhywfaint o arian fel benthyciad yn hawdd a chyflawni'ch holl anghenion pwysicaf. Mae'n cynnig y broses fwyaf syml a'r nodweddion gorau, yr ydym yn mynd i'w rhannu isod.

Trosolwg o App U Tangan

Mae'n gymhwysiad ariannol Android, sy'n cynnig darparu benthyciadau i bobl. Mae'n cynnig darparu swm gwahanol o fenthyciadau ar y gyfradd llog isaf. Mae'r cymhwysiad hwn wedi'i ddatblygu'n arbennig ar gyfer pobl Indonesia, sy'n golygu mai dim ond dinasyddion Indonesia all wneud cais am yr holl wasanaethau sydd ar gael yn yr app hon.

Os ydych chi am roi hwb i'ch busnes yn ei chael hi'n anodd buddsoddi arian ynddo, yna gyda'r platfform hwn gallwch chi ei wneud. Gallwch chi fuddsoddi arian yn eich busnes yn hawdd a gwella'ch ffynhonnell incwm, a thrwy hynny gallwch chi dreulio bywyd da yn hawdd.

Efallai y byddwch chi'n meddwl am bwy i wneud cais am y broses fenthyca ar y platfform hwn. Os ydych chi wedyn, peidiwch â phoeni. Nid oes angen unrhyw fath o broses cyflwyno papur na dim byd tebyg arnoch chi. Dim ond y cais hwn sydd ei angen arnoch chi, y gallwch chi wneud cais drwyddo yn hawdd.

Yn y cychwynnol, mae'n rhaid i chi greu cyfrif a chofrestru'ch hun gydag U-tangan. Mae'n rhaid i chi ddarparu'r holl wybodaeth angenrheidiol, sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol a phroffesiynol. Unwaith y bydd y broses gofrestru wedi'i chwblhau, yna mae'n rhaid i chi wirio'ch rhif ffôn symudol.

Mae dilysu'r rhif ffôn symudol yn bwysig iawn. Bydd yn anfon cod dilysu OTP ar y rhif a ddarperir, y mae'n rhaid i chi ei wirio a chwblhau'r broses. Unwaith y bydd yr holl broses wedi'i chwblhau, yna gallwch wneud cais am y benthyciad.

Mae Ap Benthyca yn darparu swm gwahanol o arian, y gallwch chi ei ddewis yn hawdd, a'r cyfnod ad-dalu. Bydd swm y llog yn dibynnu ar y swm a'r amser ad-dalu. Y nifer uchaf o arian parod y byddwch yn ei gael y swm uchaf o log y bydd yn rhaid i chi ei dalu. Mae'r cyfnod ad-dalu hefyd wedi'i gynnwys ynddo.

Felly, dylech gymryd isafswm o arian parod, a allai fod yn hawdd i chi ei dalu'n ôl. Gallwch chi gael benthyciad yn hawdd y tro nesaf os oes gennych chi berfformiad da gyda'r app hon. Felly, ceisiwch beidio â chael argraff wael a thalu pob swm ar amser.

Mae yna dunelli o fwy o nodweddion ar gael yn yr app hon, sy'n cynnwys gwybodaeth gyflawn am eich benthyca a llawer mwy. Ond mae'n rhaid i chi archwilio pob un ohonynt, sy'n golygu lawrlwytho'r cymhwysiad hwn ac archwilio popeth amdano.

Manylion app

EnwU Tangan
Maint8.65 MB
fersiwnv1.0.0
Enw'r Pecyncom.kspmarkal.utangan
DatblygwrKSPMARSKAL
categoriapps/Cyllid
PrisAm ddim
Angen Cefnogaeth Lleiaf4.4 ac Uchod

Nodweddion Allweddol yr Ap

  • Am ddim i'w Lawrlwytho
  • Am ddim i'w Ddefnyddio
  • Benthyca ar unwaith
  • Cyfradd Llog Isel
  • Telerau ac Amodau wedi'u Diffinio'n Dda
  • Yn cefnogi Iaith Indonesia yn unig
  • Mae'r rhyngwyneb yn hawdd ei ddefnyddio
  • Dim Hysbysebion
  • Mae llawer mwy

Cipluniau o App

Rhai apiau tebyg i chi.

Cael Dana Apk 

Duit Dua

Sut i Lawrlwytho'r ffeil Apk?

Os ydych chi am lawrlwytho'r ffeil Apk, yna rydyn ni yma i chi i gyd. Rydyn ni'n mynd i rannu'r fersiwn ddiweddaraf o'r app hon, y gallwch chi ei lawrlwytho o'r dudalen hon yn hawdd. Felly, dim ond gwneud un tap ar y botwm lawrlwytho, sydd ar gael ar y dudalen hon. Bydd y lawrlwythiad yn cychwyn yn awtomatig, o fewn ychydig eiliadau.

Casgliad

Os oes angen arian parod ar unwaith arnoch, yna defnyddiwch wasanaethau U Tangan Apk a datryswch eich holl broblemau. Gallwch gyrchu holl nodweddion a gwasanaethau'r app hon yn hawdd, ond dylech ddarllen yr holl delerau ac amodau yn ofalus. Os oes gennych unrhyw broblem wrth lawrlwytho'r app hon, yna gallwch gysylltu â ni'n hawdd, trwy'r adran sylwadau isod a theimlo'n rhydd i'w ddefnyddio.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment